q
q
q
 
fs
 
fq
 
q
q
q
t
t
logo
t www.aktywni.info
q
q
q
q
Sklep Aktivpro - Nordic Walking, Gymstick, Sprzęt fitness
fota
t
+ AKTYWNI W FUNDACJI
Fundacja Aktywni pragnie podziękować wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w naszą działalność. Okazuje się, że popieranie zdrowego stylu życia "leży na sercu" wielu ludziom, chętnie włączającym się w upowszechnianie różnych form aktywności ruchowej. Szczególnie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przekazali na rzecz fundacji część swojego podatku dochodowego. Fundacja Aktywni jest organizacją pożytku publicznego i środki przekazane na jej rzecz można odliczyć do wysokości 1% całkowitego podatku zapłaconego w danym roku.
+ REGULAMINY
T Szkolenia Nordic Walking
Regulamin szkoleń Nordic Walking, prowadzonych przez Fundację "Aktywni" Regulamin kursu na instruktora/przewodnika Nordic Walking organizowanego przez Fundację Aktywni:


  • Warunkiem uczestnictwa w kursie organizowanym przez Fundację "Aktywni" jest:

  a.      przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego

  b.      dokonanie wpłaty we wskazanym terminie oraz wniesienie dopłaty do pełnej kwoty najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu,

  c.       przesłanie kompletu dokumentów najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia kursu

  d.      przesłanie zgłoszenia w jakiejkolwiek formie / elektronicznej, faxem, pocztą / równoznaczne jest z akceptacją zasad uczestniczenia w kursie oraz akceptacją regulaminu uczestniczenia w kursie

  • Wniesienie przedpłaty jest równoznaczne z rezerwacją miejsca, o pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpływu opłaty.
  • Całkowity koszt uczestnictwa w kursie, łącznie z kosztami podróży i hotelu ponosi uczestnik.
  • Każdy uczestnik jest zobowiązany posiadać wykupione indywidualnie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu.
  • Fundacja "Aktywni" nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, ani za zaginione lub zniszczone mienie uczestników.
  • Fundacja "Aktywni" zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku małej ilości dokonanych przedpłat i zgłoszeń

  a.      gwarantujemy zwrot przedpłaty po wskazaniu konta bankowego przez uczestnika lub

  b.      za jego zgodą potraktujemy w/w wpłatę jak opłatę za taki sam kurs odbyty w innym terminie i/lub miejscu.

  • Fundacja "Aktywni"  ma prawo odwołać oraz zmieniać terminy zjazdów.
  • W przypadku rezygnacji uczestnika za udział w kursie z powodów niezależnych od fundacji Aktywni zwrot przedpłaty odbywa się na następujących zasadach:

  a.      zgłoszenie rezygnacji na 14 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot 80% przedpłaty tytułem kosztów manipulacyjnych,

  b.      zgłoszenie rezygnacji na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot 50% przedpłaty,

  c.       zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 7 dni  przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot nie przysługuje

  • Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do osobistego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia pod nr tel.: 0/22 839 06 11
  • Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć i materiałów.
  • Zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających pod rygorem wykluczenia uczestnika z kursu.
  • Obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych jest obowiązkowa. Organizator ma prawo skreślić z listy uczestników osobę, która nie była obecna na 20% zajęć, chyba, że przyczyna nieobecności wywołana została nadzwyczajnymi okolicznościami, udokumentowanymi przez uczestnika, takimi jak choroba i inne. Wtedy kurs może zostać kontynuowany, po ustaniu tych nadzwyczajnych zdarzeń, jednakże przerwa nie może być dłuższa niż jeden rok.
  • Osobie skreślonej z w/w powodów nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów za kurs.
  • Termin odbycia kolejnej sesji lub zjazdu przez uczestnika może być w szczególnych przypadkach na wniosek uczestnika ( jak np. choroba i inne nieszczęśliwe wypadki) przesunięty, o ile  będzie dostępny kurs w takim samym układzie harmonogramu, jednakże  przerwa  nie może być dłuższa niż jeden rok od daty rozpoczęcia kursu.

   

   

   

   

  • Uczestnicy kursu mają obowiązek wykonania wszystkich zadań postawionych przez prowadzących zajęcia.
  • Organizator  ma prawo zmieniać terminy zjazdów, o czym ma obowiązek poinformować maksymalnie na 1 dzień przed terminem zjazdu na stronie internetowej www.aktivpro.pl w zakładce kursy / zakładka dotycząca konkretnego kursu /
  • Organizator  zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie, o czym ma obowiązek poinformować na stronie internetowej www.aktivpro.pl / zakładka: kursy / zakładka zmiany / na maksymalnie 14 dni przed wejściem regulaminu w życie.
  • Uczestnicy kursu maja obowiązek przestrzegać regulaminu kursu.
  • Osoba chętna do udziału w kursie oświadcza poprzez wypełnienie i przesłanie zgłoszenia, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych co do uczestnictwa w kursie oraz że bierze w nich udział na własną odpowiedzialność.
  • Osoba chętna do udziału w kursie oświadcza poprzez wypełnienie i przesłanie zgłoszenia, że zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu, który akceptuje oraz została zapoznana z zasadami bezpiecznego używania sprzętu.
  • Przed rozpoczęciem kursu kandydat na instruktora zostaje zapoznany przez wykwalifikowanego instruktora, posiadającego uprawnienia do prowadzenia zajęć, z zasadami bezpiecznego używania sprzętu.
  • Uczestnicy kursu mają obowiązek na bieżąco sprawdzać informacje dotyczące zmian w regulaminie oraz terminów zjazdów oraz zmian programowych kursu na stronie internetowej www.aktivpro.pl w zakładce Kursy / Szkolenia
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dotarcia informacji do uczestników kursu z ich winy
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dotarcia informacji do uczestników kursu z powodu siły wyższej


  ZASADY PRZEBYWANIA NA SALI SPORTOWEJ

  1.      Uczestnicy kursu na salę wchodzą tylko i wyłącznie w stroju oraz obuwiu sportowym.

  2.      Uczestnicy obuwie i strój zmieniają w specjalnie do tego wyznaczonych pomieszczeniach.

  3.      Zabronione jest posiadanie przy sobie podczas ćwiczeń biżuterii w postaci kolczyków, zegarków, bransolet, pierścionków i innych tego rodzaju rzeczy.

  4.      Zabronione jest przychodzenie na kurs po spożyciu alkoholu, środków psychotropowych oraz innych środków powodujących obniżenie sprawności psychoruchowej.

  5.      Zabronione jest spożywanie alkoholu i palenie tytoniu podczas kursu.

  6.      W przypadku naruszenia zakazów z punktów 4 i 5, uczestnik zostaje skreślony z kursu i nie przysługuje mu zwrot poniesionych kosztów za kurs.

  7.      Sprzęt udostępniony uczestnikom kursu służy tylko i wyłącznie do celów sportowych, wskazanych przez instruktora.

  8.      Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania kursu i materiałów.

  9.      Uczestnicy kursu mają obowiązek wykonania wszystkich zadań  postawionych przez prowadzących zajęcia.

  10.  Fundacja "Aktywni"  zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2006r

powrót 
 
 
Odwiedziło nas już :
  3415305 osób
+
KOMUNIKATY
Fundacja Aktywni Placówką Oświatową
Czytaj więcej...
+
ZAJĘCIA I SZKOLENIA
¤ Zajęcia nordic walking
¤ Zajęcia gymstick
¤ Szkolenia nordic walking
¤ Szkolenia gymstick
¤Warsztaty
+
AKTUALNOŚCI
 
+
NASI PARTNERZY
 
Tani wynajem aut Warszawa