q
q
q
 
fs
 
fq
 
q
q
q
t
t
logo
t www.aktywni.info
q
q
q
q
Sklep Aktivpro - Nordic Walking, Gymstick, Sprzęt fitness
fota
t
+ AKTYWNI W FUNDACJI
Fundacja Aktywni pragnie podziękować wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w naszą działalność. Okazuje się, że popieranie zdrowego stylu życia "leży na sercu" wielu ludziom, chętnie włączającym się w upowszechnianie różnych form aktywności ruchowej. Szczególnie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przekazali na rzecz fundacji część swojego podatku dochodowego. Fundacja Aktywni jest organizacją pożytku publicznego i środki przekazane na jej rzecz można odliczyć do wysokości 1% całkowitego podatku zapłaconego w danym roku.
+ REGULAMINY
T "Nordic Walking Polska"
Regulamin Komisji Programowej Fundacji AKTYWNI
"Nordic Walking Polska"

Na podstawie pkt. 15 Statutu, Zarząd Fundacji Aktywni powołuje Komisję Programową "Nordic Walking Polska".  Komisja Programowa ma na celu wspieranie rozwoju i propagowanie w Polsce Nordic Walking jako formy aktywności fizycznej i rekreacji. Komisja Programowa jest częścią Fundacji AKTYWNI i działa w ramach i na rzecz Fundacji.

Zasady uczestnictwa w  Komisji Programowej "Nordic Walking Polska" Fundacji Aktywni reguluje poniższy Regulamin.

Członkostwo w Komisji.

1.Członkiem Komisji NORDIC WALKING POLSKA może być każdy Instruktor i Master Trainer Nordic Walking Polska działający na terenie  Polski,  jak również każdy, kto wyrazi chęć wspierania rozwoju tego sportu w Polsce oraz uczestnictwa w działaniach Fundacji Aktywni.
2.Kandydat na członka Komisji NORDIC WALKING POLSKA musi złożyć stosowne pisemne podanie o przyjęcie na adres siedziby Fundacji Aktywni.
3.Zarząd Fundacji wraz z osobami będącymi już w Komisji rozpatruje pisemne zgłoszenia. Głos rozstrzygający w sprawie przyjęcia w poczet członków Komisji przysługuje Zarządowi Fundacji.
4.Osoba przyjęta do Komisji otrzymuje legitymację członkowską Komisji NORDIC WALKING POLSKA, która jest  własnością Komisji NORDIC WALKING POLSKA.

Przewodniczący Komisji.

1.Zarząd Fundacji, po konsultacji z członkami Komisji NORDIC WALKING POLSKA, wskazuje Przewodniczącego Komisji NORDIC WALKING POLSKA.
2.Przewodniczący Komisji NORDIC WALKING POLSKA organizuje jej działalność w ramach Fundacji Aktywni, reprezentuje Komisję oraz Fundację Aktywni  podczas działań organizowanych w celu promocji Nordic Walking, fitness i rekreacji ruchowych promowanych przez Fundację Aktywni.
3.Przewodniczący Komisji NORDIC WALKING POLSKA może składać oświadczenia woli w imieniu Fundacji Aktywni a co za tym idzie  Komisji NORDIC WALKING POLSKA, o ile jest członkiem Zarządu Fundacji Aktywni.

Członkowie Komisji NORDIC WALKING POLSKA mają prawo:

1.Do korzystania z wszystkich praw zawartych w regulaminie Komisji NORDIC WALKING POLSKA.
2.Współtworzyć i realizować program Komisji NORDIC WALKING POLSKA.
3.Wypowiadać  się, wyrażać opinie i wnioskować we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Komisji NORDIC WALKING POLSKA.
4.Uczestniczyć w wyjazdach o charakterze wewnętrznym, organizowanych przez Komisję NORDIC WALKING POLSKA w celach dydaktycznych i integracyjnych.

   Dodatkowo instruktorzy NORDIC WALKING POLSKA maja prawo: 

5.Korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki NORDIC WALKING POLSKA.
6.Wypożyczenia większej ilości kijów na organizowane imprezy masowe, pokazy propagujące imprezy rekreacyjne i fitness po uprzednim uzgodnieniu z Fundacją Aktywni.
7.Otrzymania akcesoriów do Nordic Walking w promocyjnych cenach w celach testowych, po uprzednim uzgodnieniu z Fundacją Aktywni.
8.Wnioskowanie o przyznanie nieodpłatnie drążka Nordic Walking Polska w celach marketingowych osobie lub instytucji.

Uczestnictwo w Komisji  NORDIC WALKING POLSKA nie ogranicza działalności jego członków w innych organizacjach.

Członkowie Komisji NORDIC WALKING POLSKA są zobowiązani:

1.Przestrzegania regulaminów Komisji  NORDIC WALKING POLSKA oraz Statutu Fundacji AKTYWNI,
2.Czynnego tworzenia regulaminów i uchwał  Komisji NORDIC WALKING POLSKA.
3.Koordynowania i wspierania członków NORDIC WALKING POLSKA w ich działalności.
4.Członek Komisji NORDIC WALKING POLSKA ma obowiązek godnego reprezentowania swojej organizacji na zewnątrz, w szczególności, gdy uczestniczy w pracach organizowanych przez Komisję NORDIC WALKING POLSKA,
5.Wpłaty wpisowego w wysokości:
      a) 25,00 zł  rocznej składki członkowskiej  dla osób indywidualnych,
      b) 20 zł miesięcznej składki dla instruktorów oraz firm i organizacji  zrzeszonych w Fundacji oraz 50,00 zł kosztów manipulacyjnych  raz  w roku kalendarzowym.
Uzyskane w ten sposób środki finansowe wpłacone zostaną na cele statutowe  Fundacji Aktywni, z których finansowana jest działalność Komisji NORDIC WALKING POLSKA.

Wszystkie wpłaty na cele statutowe Fundacji Aktywni można odliczyć w ramach 1% podatku lub od podstawy opodatkowania.   

Pozbawienie członkostwa w  Komisji :

1.Pozbawienie członkostwa w  Komisji NORDIC WALKING POLSKA może nastąpić przez:
a.rezygnację członka złożoną pisemnie do Fundacji AKTYWNI,
b.uchwałą Komisji podjętą w obecności co najmniej 50 % członków Komisji większością 2/3 głosów,  na skutek działania sprzecznego ze statutem Fundacji Aktywni,  regulaminem Komisji NORDIC WALKING POLSKA lub działaniem na  szkodę Fundacji Aktywni  i Komisji NORDIC WALKING POLSKA,
c.W szczególnych przypadkach rażącego łamania zasad wynikających ze statutu Fundacji Aktywni, regulaminu Komisji NORDIC WALKING POLSKA lub działania na  szkodę Komisji NORDIC WALKING POLSKA odwołanie członka Komisji NORDIC WALKING POLSKA może dokonać Zarząd Fundacji Aktywni.
2.W razie rażących niedociągnięć Zarząd Fundacji Aktywni ma prawo odwołać Przewodniczącego  Komisji NORDIC WALKING POLSKA z jego funkcji.
powrót 
 
 
Odwiedziło nas już :
  2845216 osób
+
KOMUNIKATY
Fundacja Aktywni Placówką Oświatową
Czytaj więcej...
+
ZAJĘCIA I SZKOLENIA
¤ Zajęcia nordic walking
¤ Zajęcia gymstick
¤ Szkolenia nordic walking
¤ Szkolenia gymstick
¤Warsztaty
+
AKTUALNOŚCI
 
+
NASI PARTNERZY
 
Tani wynajem aut Warszawa