q
q
q
 
fs
 
fq
 
q
q
q
t
t
logo
t www.aktywni.info
q
q
q
q
Sklep Aktivpro - Nordic Walking, Gymstick, Sprzęt fitness
fota
t
+ AKTYWNI W FUNDACJI
Fundacja Aktywni pragnie podziękować wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w naszą działalność. Okazuje się, że popieranie zdrowego stylu życia "leży na sercu" wielu ludziom, chętnie włączającym się w upowszechnianie różnych form aktywności ruchowej. Szczególnie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przekazali na rzecz fundacji część swojego podatku dochodowego. Fundacja Aktywni jest organizacją pożytku publicznego i środki przekazane na jej rzecz można odliczyć do wysokości 1% całkowitego podatku zapłaconego w danym roku.
+ REGULAMINY
T GYMSTICK POLSKA
Regulamin Komisji Programowej Fundacji AKTYWNI
"Gymstick Polska"

Na podstawie pkt. 15 Statutu, Zarząd Fundacji Aktywni powołuje Komisję Programową "Gymstick Polska".  Komisja Programowa ma na celu wspieranie rozwoju i propagowanie w Polsce Gymstick jako formy aktywności fizycznej i rekreacji. Komisja Programowa jest częścią Fundacji AKTYWNI i działa w ramach i na rzecz Fundacji.

Zasady uczestnictwa w  Komisji Programowej "Gymstick Polska" Fundacji Aktywni reguluje poniższy Regulamin.

Członkostwo w Komisji.

1.Członkiem Komisji GYMSTICK POLSKA może być każdy Instruktor i Master Trainer Gymstick Polska działający na terenie  Polski,  jak również każdy, kto wyrazi chęć wspierania rozwoju tego sportu w Polsce oraz uczestnictwa w działaniach Fundacji Aktywni.
2.Kandydat na członka Komisji GYMSTICK POLSKA musi złożyć stosowne pisemne podanie o przyjęcie na adres siedziby Fundacji Aktywni.
3.Zarząd Fundacji wraz z osobami będącymi już w Komisji rozpatruje pisemne zgłoszenia. Głos rozstrzygający w sprawie przyjęcia w poczet członków Komisji przysługuje Zarządowi Fundacji.
4.Osoba przyjęta do Komisji otrzymuje legitymację członkowską Komisji GYMSTICK POLSKA, która jest  własnością Komisji GYMSTICK POLSKA.

Przewodniczący Komisji.

1.Zarząd Fundacji, po konsultacji z członkami Komisji GYMSTICK POLSKA, wskazuje Przewodniczącego Komisji GYMSTICK POLSKA.
2.Przewodniczący Komisji GYMSTICK POLSKA organizuje jej działalność w ramach Fundacji Aktywni, reprezentuje Komisję oraz Fundację Aktywni  podczas działań organizowanych w celu promocji Gymstick, fitness i rekreacji ruchowych promowanych przez Fundację Aktywni.

3.Przewodniczący Komisji GYMSTICK POLSKA może składać oświadczenia woli w imieniu Fundacji Aktywni a co za tym idzie  Komisji GYMSTICK POLSKA, o ile jest członkiem Zarządu Fundacji Aktywni.

Członkowie Komisji GYMSTICK POLSKA mają prawo:

1.Do korzystania z wszystkich praw zawartych w regulaminie Komisji GYMSTICK POLSKA.
2.Współtworzyć i realizować program Komisji GYMSTICK POLSKA.
3.Wypowiadać  się, wyrażać opinie i wnioskować we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Komisji GYMSTICK POLSKA.
4.Uczestniczyć w wyjazdach o charakterze wewnętrznym, organizowanych przez Komisję GYMSTICK POLSKA w celach dydaktycznych i integracyjnych.

   Dodatkowo instruktorzy GYMSTICK POLSKA maja prawo:  

5.Korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki GYMSTICK POLSKA.
6.Wypożyczenia większej ilości kijów na organizowane imprezy masowe, pokazy propagujące imprezy rekreacyjne i fitness po uprzednim uzgodnieniu z Fundacją Aktywni.
7.Otrzymania akcesoriów do Gymstick w promocyjnych cenach w celach testowych, po uprzednim uzgodnieniu z Fundacją Aktywni.
8.Wnioskowanie o przyznanie nieodpłatnie drążka Gymstick Polska w celach marketingowych osobie lub instytucji.

Uczestnictwo w Komisji  GYMSTICK POLSKA nie ogranicza działalności jego członków w innych organizacjach.

Członkowie Komisji GYMSTICK POLSKA są zobowiązani:

1.Przestrzegania regulaminów Komisji  GYMSTICK POLSKA oraz Statutu Fundacji AKTYWNI,
2.Czynnego tworzenia regulaminów i uchwał  Komisji GYMSTICK POLSKA.
3.Koordynowania i wspierania członków GYMSTICK POLSKA w ich działalności.4.Członek Komisji GYMSTICK POLSKA ma obowiązek godnego reprezentowania swojej organizacji na zewnątrz, w szczególności, gdy uczestniczy w pracach organizowanych przez Komisję GYMSTICK POLSKA,
5.Wpłaty wpisowego w wysokości:
      a) 25,00 zł  rocznej składki członkowskiej  dla osób indywidualnych,
      b) 20,00 zł miesięcznej składki dla instruktorów oraz firm i organizacji  zrzeszonych w Fundacji oraz 50,00 zł kosztów manipulacyjnych  raz  w roku kalendarzowym.
Uzyskane w ten sposób środki finansowe wpłacone zostaną na cele statutowe  Fundacji Aktywni, z których finansowana jest działalność Komisji GYMSTICK POLSKA.

Wszystkie wpłaty na cele statutowe Fundacji Aktywni można odliczyć w ramach 1% podatku lub od podstawy opodatkowania.    

Pozbawienie członkostwa w  Komisji :

1.Pozbawienie członkostwa w  Komisji GYMSTICK POLSKA może nastąpić przez:
a.rezygnację członka złożoną pisemnie do Fundacji AKTYWNI,
b.uchwałą Komisji podjętą w obecności co najmniej 50 % członków Komisji większością 2/3 głosów,  na skutek działania sprzecznego ze statutem Fundacji Aktywni,  regulaminem Komisji GYMSTICK POLSKA lub działaniem na  szkodę Fundacji Aktywni  i Komisji GYMSTICK POLSKA,
c.W szczególnych przypadkach rażącego łamania zasad wynikających ze statutu Fundacji Aktywni, regulaminu Komisji GYMSTICK POLSKA lub działania na  szkodę Komisji GYMSTICK POLSKA odwołanie członka Komisji GYMSTICK POLSKA może dokonać Zarząd Fundacji Aktywni.
2.W razie rażących niedociągnięć Zarząd Fundacji Aktywni ma prawo odwołać Przewodniczącego  Komisji GYMSTICK POLSKA z jego funkcji.
powrót 
 
 
Odwiedziło nas już :
  2845216 osób
+
KOMUNIKATY
Fundacja Aktywni Placówką Oświatową
Czytaj więcej...
+
ZAJĘCIA I SZKOLENIA
¤ Zajęcia nordic walking
¤ Zajęcia gymstick
¤ Szkolenia nordic walking
¤ Szkolenia gymstick
¤Warsztaty
+
AKTUALNOŚCI
 
+
NASI PARTNERZY
 
Tani wynajem aut Warszawa